Presentasjoner

Rapportsøk

Virksomheters og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene

T. Midtsundstad og Roy A. Nielsen

2016

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Virksomheters og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene