Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Markering av verdens aidsdag
Seminar med rapportlansering
Fredag 30. november 2018, kl. 09.00-14.30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Markering av verdens aidsdag

På programmet

Anne-Karin Kolstad

Generalsekretær

Per Miljeteig

Tidligere styreleder i

Jon Lomøy

Direktør

Sally Smith

Tidligere rådgiver i

Lebohang Matela-Tale

Regional Coordinator

Anne Skjelmerud

Seniorrådgiver

Ingrid Næss-Holm

Adviser religion, development and gender justice, Department for Policy and Society

Steinar Eraker

Bymisjonsprest / Seniorrådgiver

Monica Miltun

Sosialkonsulent

Susanne Demou Øvergaard

Generalsekretær

Adelheid Firing Hvambsal

Generalsekretær

Carl Petter Opsahl

Gateprest og musiker
Forsker/Pensjonist
Fafo
Seniorforsker
Fafo
Daglig leder
Fafo

Seminaret ble strømmet. Se opptak del 1 og opptak del 2 på Fafo-tv.

HivNorge, Kirkens Bymisjon, Fafo og samarbeidende organisasjoner inviterte til markering av verdens aidsdag. Vi lanserte en ny rapport fra prosjektet "Å bli eldre med hiv". På dette seminaret spurte vi også om hvilken rolle religion spiller for større åpenhet om hiv, både her i Norge og internasjonalt.

PROGRAM

09.00–10.30 Rapportlansering: Å bli eldre med hiv

Nesten halvparten av hivpositive i Norge er over 50 år. På oppdrag fra HivNorge har Fafo gjennomført en undersøkelse om hvordan det er å bli eldre med hiv. Så langt har det vært lite oppmerksomhet om alder når man har diskutert levekår for hivpositive. Mange av informantene er bekymret for at eldreomsorgen ikke har nødvendig kompetanse til å ivareta de særskilte behovene hivpositive har. Samtidig er de opptatt av å ikke bare bli sett på som hivpositive, men som hele personer.

Velkommen ved Tone Fløtten, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen

Kommentarer ved Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i HivNorge, Per Miljeteig og Tone Tellevik Dahl, Byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo.

Samtale mellom forskerne og kommentatorene

Spørsmål fra salen

Møteledelse: Tone Fløtten, Fafo

10.30–11.00 Kaffepause 

11.00–14.30 Religion – et hinder og en mulighet for åpenhet om hiv

Hiv er fortsatt en stor global utfordring, selv om det har skjedd store framskritt. Norge var tidlig ute med å se hiv som et utviklingsproblem og et rettighetsspørsmål i tillegg til en helseutfordring, noe det etter hvert er bred internasjonal forståelse for. Hvilken rolle spiller religion i dette bildet? Vi vet at religion har stor betydning for mange som lever med hiv. På dette seminaret ønsker vi å invitere til dialog om hvordan religion kan være et hinder og en mulighet for mer åpenhet basert på nasjonale og internasjonale erfaringer.

Denne sesjonen blir  på norsk og engelsk:

Åpningshilsen ved Jon Lomøy, direktør i Norad

Innledninger ved Sally Smith og Lebohang Matela-Tale

12.15–13.00 Lunsj

Internasjonale erfaringer ved Anne Skjelmerud, Norad i samtale med Sally Smith, Lebohang Matela-Tale og Ingrid Næss-Holm, Kirkens Nødhjelp

Erfaringer fra Norge ved Steinar Eraker, Kirkens Bymisjon i samtale med Monica Miltun, Aksept, Kirkens Bymisjon, Susanne Demou Øvergaard, Skeiv Verden og og representanter fra migrantmiljøer.

Spørsmål fra salen

Musikalsk innslag ved Carl Petter Opsahl

Avslutning ved Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon

14.30 Slutt
____________________

Arrangørene

Seminaret arrangeres av HivNorge, Kirkens Bymisjon og Fafo

181130 seminar logoer arrangoerene 181130 seminar logoer samarbeidspartnere3

i samarbeid med Norad, Kirkens Nødhjelp, Digni, FRI, Skeiv Verden, Helseutvalget, Tverrkulturell Helseinfo og Nye Pluss.

Helsedirektoratet logo

 

 

Helsedirektoratet er bidragsyter til arrangement

Ny Fafo-publikasjon

Rapporten Om å bli eldre med hiv er forfattet av Fafo-forskerne Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen på oppdrag fra HivNorge. Den kvalitative spørreundersøkelsen viser at personer som lever med hiv og er over 50 år kan deles i ulike grupper.

En gruppe er de som ble smittet før 1996, da de effektive hivmedisinene kom. De trodde at de bare hadde noen få år å leve, men så viste det seg at de fikk lange liv. Noen av dem har hatt store helsebelastninger, selv om helsa kan være betydelig bedret i dag. Mange av dem har også opplevd å miste venner. Dette har hatt konsekvenser for livsvalg, og noen har kommet dårlig ut økonomisk. Andre valgte livsstrategier som gjør at de har kommet bedre ut når det gjelder arbeidsliv og pensjonstilværelse. Store psykiske belastninger har de til felles.

En annen gruppe er de som er smittet sent i livet. Dette er en gruppe som har fått lite oppmerksomhet, og flere av informantene ble ikke diagnostisert med hiv før det var gått lang tid fordi de ikke ble sett på som typiske personer i risiko for hivsmitte. Mange har valgt en strategi for å gjøre hiv til en minst mulig del av livet. Få andre får vite at de er hivpositive. 

Last ned: Norsk og engelsk sammendrag av rapporten

Les om prosjektet: Eldre med hiv

Andre relevante Fafo-publikasjoner

Grønningsæter, Arne Backer (2017), Å bli eldre med hiv. En pilotstudie. Fafo-notat 2017:02. Nettutgave (pdf 456 kb)

de Paoli, Marina Manuela, Arne Backer Grønningsæter, Elizabeth Mills (2010), HIV/AIDS, the disability grant and ARV adherence. Summary report. Fafo-report 2010:28. Web edition (pdf 929kb)

Mills, Elizabeth, Marina Manuela de Paoli and Arne Backer Grønningsæter (2009), Love in the Time of AIDS: The Relational Gender Dynamics of Prevention, Testing and Treatment. Fafo-paper / CSSR Working Paper No. 252. 2009:15. Web edition

Grønningsæter, Arne Backer, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug (2009), Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009. Fafo-rapport 2009:13. Nettutgave (pdf 1.57mb)

Mandal, Roland, Bjørn Richard Nuland and Arne Backer Grønningsæter (2008), HIV in Norway: Knowledge and Attitudes. Fafo-report 2008:44. Nettutgave (pdf 1.25mb)

Mandal, Roland, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter (2008), Fortsatt farlig å kysse? Kunnskap om og holdninger til hiv. Fafo-rapport 2008:21. Nettutgave (pdf 964KB)

Grønningsæter, Arne Backer og Bjørn Richard Nuland (2008), Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og av hivpositive. En litteraturgjennomgang. Fafo-notat 2008:24. Nettutgave (pdf 417kb)

Grønningsæter, Arne (ed.) (2004), Living Conditions and Quality of life among People Living with HIV in Norway. English summary. Fafo-report 451. Web edition (pdf 1 MB)

Fangen, Katrine, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås (2002), Levekår og livskvalitet blant hivpositive. Fafo-rapport 402. Nettutgave (pdf 1 MB)