logo fafo 194x64
Om å bli eldre med hiv

Ordrenummer:

20692

Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2018:43
ISBN 978-82-324-0483-4
ISSN 2387-6859

2018

English summary

Hivpositive lever lenger, og følgelig øker andelen av hivpositive som er over 50 år. I denne rapporten spør vi: Hvordan opplever personer som lever med hiv det å bli eldre? Blant informantene er det både personer som har levd med hiv siden før medi- sinene kom i 1996 og personer som har fått hivdiagnosen etter dette tidspunktet. Mange har dramatiske sykdomshistorier. Stikkordene verdighet, risiko og sårbarhet representerer viktige aspekter ved våre funn. Rapporten konkluderer med at situasjo- nen for eldre hivpositive må settes på dagsordenen i ulike fora. Det gjelder forebygging, velferdstjenester, bekjempelse av fordommer og bygging av kunnskap og kompetanse. Denne kompetansebyggingen må ta hensyn til at det er ulike behov i ulike grupper, den må ha et helhetssyn og den må sikre verdighet for den enkelte person som blir eldre og lever med hiv.

Prosjektet er gjennomført av Fafo i samarbeid med HivNorge og med økonomisk støtte fra HivNorge og Helsedirektoratet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B