Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Hvem skal styre fagopplæringen?
Fafo-frokost med notatlansering
Torsdag 24. november 2016, kl. 08.30-09.45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Hvem skal styre fagopplæringen?

På programmet

Magnus Thue

Statssekretær (H)

Trude Tinnlund

LO-sekretær

Kristian Ilner

Seniorrådgiver, Arbeidsliv og kompetanse

Olav Kvam

Fagsjef Arbeidsliv

Bente Søgaard

Seniorrådgiver, Fagansvarlig kompetanse- og utdanningspolitikk

Anne K. Eggen Lervik

Seniorrådgiver, Arbeidslivspolitikk

Jorunn Leegaard

Spesialrådgiver Arbeidsliv, Arbeidsgiverpolitikk
Forskningsleder
Fafo
Forsker
Fafo
Seniorforsker
Fafo

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring fungerer ikke slik det var tenkt, viser en ny undersøkelse fra Fafo. Hvordan vurderer partene i arbeidslivet situasjonen, og hvordan få trepartssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen til å fungere bedre? Det dreier seg blant annet om å finne en god balanse mellom utdanningspolitiske hensyn og arbeidslivets behov for kompetanse.

I Norge er lærlingordningen en del av videregående opplæring, og fag- og yrkesopplæringen er et delt ansvar mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet. Det er etablert et trepartssamarbeid for styringen av fagopplæringen på nasjonalt og regionalt nivå. På dette seminaret presenteres et notat som belyser trepartssamarbeidet på nasjonalt nivå, i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og i de faglige rådene. Notatet bygger på tidligere forskning, dokumentanalyse og intervjuer med sentrale aktører. Et hovedfunn i undersøkelsen er at SRY ikke fungerer som et strategisk, overordnet organ for utvikling av fag- og yrkesopplæringen. På bakgrunn av undersøkelsen pekte forskerne på aktuelle utfordringer og mulige veivalg. Vi inviterte partene til å diskutere temaet. Og en replikk var at spørsmålet "Hvem skal styrke fagopplæringen?" er vel så viktig som seminarets tittel "Hvem skal styre fagpplæringen?".

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Presentasjon av nytt notat ved Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder. Lysark (pdf)

Kommentar ved

Trude Tinnlund, LO-sekretær
Magnus Thue (H), statssekretær i Kunnskapsdepartementet
Kristian Ilner, seniorrådgiver i NHO 

Panel med representanter fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY):

Bente Søgaard (YS)

Olav Kvam (Spekter)

Anne K. Eggen Lervik (Virke)

Jorunn Leegaard (KS)

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

 

Ny publikasjon

10244Nyen, Torgeir og Anna Hagen Tønder (2016),  Partssamarbeidet i fagopplæringen. En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene. Fafo-notat 2016:20. Nettutgave (pdf 540 kB)

 

Notatet er forfattet på oppdrag fra LO. 

 

 

Andre relevante publikasjoner:

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2014). Yrkesfagene under press. Oslo: Universitetsforlaget.

Olsen, O. J., Høst, H., Tønder, A. H. (2014). Key challenges for Norwegian VET: The state of play. Research report by Nord-VET – The future of Vocational Education in the Nordic countries. Roskilde: Roskilde University. Last ned pdf

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2015). Cooperation and Reform in Norwegian Vocational Education and Training. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way. Work,welfare and institutional change in Scandinavia. Warzawa/Berlin: De Gruyter

Høst, H. (red.) (2015). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport. Oslo: Fafo/NIFU. Fafo-rapport 2015:32/NIFU Rapport 14/2015. Nettutgave (lastes ned fra BIBSYS)

 

Temaside

Forskning om fag- og yrkesopplæring dreier seg om læring og kompetanseutvikling i skolen og i arbeidslivet. I Norge er lærlingordningen i arbeidslivet en integrert del av det formelle utdanningssystemet, og fagopplæringen er et delt ansvar mellom staten og arbeidslivet. En slik modell gir muligheter, men også utfordringer. Les mer om prosjekter og publikasjoner på temasiden Fag- og yrkesopplæring

Forskningstema