Completed projects

Standard for likestilling i arbeidslivet


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2014:38
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Et forprosjekt på Agder

Project management

Ragnhild Steen Jensen

Cooperating researchers

Ragnhild Steen Jensen

Project period

October 2013
December 2015