Skip to main content
  • Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand

Likestilt arbeidsliv

Intervjuundersøkelse i tre virksomheter på Agder

  • Fafo-notat 2018:23
  • Fafo-notat 2018:23

«Likestilt arbeidsliv» er et pilotprosjekt på Agder, der det er utviklet en sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med likestilling i egen organisasjon. Fra 2017 til 2018 har 16 virksomheter i fylket deltatt i en pilotsertifisering. Dette notatet er utarbeidet som en del av prosjektet. Vi har gjennomført kvalitative intervjuer i tre av virksomhetene som deltok. Vi har spurt om deres erfaringer med å delta i pilotprosjektet og om hvordan de vurderer nytten av å innføre en likestillings- og mangfoldsstandard. Målet har vært å bidra med kvalitativ kunnskap om hvilke utfordringer virksomhetene opplever å ha når det gjelder likestilling og mangfold.

  • Published: 18. December 2018
  • Ordering ID: 10288

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Næringsforeningen i Kristiansandregionen