Fafo reports

Rapportsøk-en

Den norske modellen på virksomhetsnivå

Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

273,00 kr