Fafo reports

Rapportsøk-en

Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport

Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder

242,00 kr