Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport

Håkon Høst (red.)

Fafo-rapport 2015:32

Les mer og last ned nettutgaven

Prosjekt: Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20437