Fafo reports

Search publications

Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Fafo-rapport 2012:52

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen

Published: 2012 Id-nr.: 20279