Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014

Fafo-rapport 2015:17
ISBN 978-82-324-0199-4 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0200-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2015, 88 s, kr 238,- Ordrenr 20422

(pdf 1,09 MB)

238,00 kr
238,00 kr

Ordrenummer:

20422