Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Grenser for utdanning
Rett til videregående opplæring for voksne

Fafo-rapport 2015:27
ISBN 978-82-324-0216-8 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0217-5 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2015, 69 s, kr 219,- Ordrenr. 20432

(pdf 405 kB)

219,00 kr
219,00 kr

Ordrenummer:

20432