Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien
Styring av arbeidsmiljø og personskaderisiko

Fafo-rapport 2014:54
ISBN 978-82-324-0170-3 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0171-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014, 122 s, kr 272,- Ordrenr 20401

Nettutgave

(pdf 1,8 MB)

272,00 kr

272,00 kr

Ordrenummer:

20401