Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Introduksjonsprogram og norskopplæring
Hva virker – for hvem?

Fafo-rapport 2017:31
ISBN 978-82-324-0400-1 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0401-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 322 s, kr 422,- Ordrenr 20639

422,00 kr

422,00 kr

Ordrenummer:

20639