Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter

Fafo-rapport 2018:19
ISBN 978-82-324-0445-2 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0446-9 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018

(pdf 650 kB)

180,00 kr

180,00 kr

Ordrenummer:

20668