Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Verneombudsordningen i en ny tid
Erfaringer fra bygg og anlegg

Fafo-rapport 2017:35
ISBN 978-82-324-0408-7 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0409-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 60 s, kr 210,- Ordrenr 20643

(pdf 791 kB)

English summary
210,00 kr

210,00 kr

Ordrenummer:

20643