Ledige stillinger

Jobbe på Fafo

Skriv ut:

Fafo søker forskere

Fafo søker forskere innenfor følgende områder:

- integrering av etniske minoriteter
- velferd og organisering av offentlig tjenesteproduksjon
- fagopplæring og kompetanse i arbeidslivet
- utdanning og inkludering i skolen
- klima og arbeidsliv
- kollektive institusjoner i arbeidsmarkedet

Fafo driver anvendt samfunnsforskning. Du bør derfor ha både relevant faglig kompetanse og interesse for hvordan forskning kan bidra til bedre politikkutforming.

Kvantitativ metodekompetanse og erfaring med prosjektsøknadsarbeid vil bli tillagt vekt. Det er videre et krav at du behersker norsk svært godt, både skriftlig og muntlig. Vi søker primært forskere med doktorgrad. 

Vi tilbyr et spennende og utadrettet forskningsmiljø med et bredt arbeidsfelt og mulighet for faglig spesialisering. Fafos medarbeidere har høy kompetanse og arbeid hos oss gir gode muligheter for å bidra aktivt i et norsk og internasjonalt fagmiljø. Vi holder til i eget hus på Grønland i Oslo. Fafo er en IA-bedrift og vi ønsker at de ansatte speiler mangfoldet i befolkningen.

Dersom du har spørsmål om stillingene, ta kontakt med:

- forskningsleder Jon Rogstad (migrasjon, integrering og skole), , tlf 99251463
- forskningsleder Terje Olsen (velferd og levekår), , tlf. 91103953
- forskningsleder Kristin Alsos (arbeidsliv), , tlf. 97537703, eller
- forskningssjef Sissel C. Trygstad, , 41543677

Søknad med cv sendes på e-post til: innen 10. november 2019. 

Borggata 2b. Opprinnelig bygget som skole, inneholder nå tre etasjer med kontorer og en førsteetasje med kantine og møtelokaler.

Arbeidssted: Borggata 2B på Grønland. Opprinnelig bygget som skole, inneholder nå tre etasjer med kontorer og en førsteetasje med kantine og møtelokaler.


Erfarne forskere - åpen søknad

Er du forsker med doktorgrad og/eller tilsvarende dokumentert erfaring fra oppdragsforskning innen Fafos forskningsområder og har lyst til å bidra til å videreutvikle Fafo, er du velkommen til å sende en åpen jobbsøknad til Fafo.

Fafo legger stor vekt på anvendt forskning og evne til samarbeid. Skriftlig og muntlig formuleringsevne er av stor viktighet.

Send en e-post med en kort presentasjon med CV til  og vi vil ta kontakt.

Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold