Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Foreldreveiledning (ICDP) til særskilte målgrupper

Prosjektleder

Beret Bråten

Oppdragsgiver(e)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Forskningstema

Oppvekst og foreldreskap

Prosjektperiode

 
juni 2016
desember 2016

Hvordan virker et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program) når det rettes mot særskilte målgrupper av foreldre – foreldre som frykter at deres ungdom radikaliseres og foreldre i asylmottak?

Tre spørsmål skal besvares: I hvilke grad er ICDP egnet for disse målgruppene? Hvordan tilpasses det allment innrettede programmet de særskilte målgruppene – og hvordan erfares denne tilpasningen av de som veileder og foreldre som blir veiledet? Hvordan henvender lokale myndigheter seg til de aktuelle gruppene av foreldre – og hvor vellykket har rekrutteringsstrategiene vært?

Fafo-rapport 2018:23
Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer

Fafo-rapport 2017:02
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak

82264