Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Foreldreveiledning til ungdomsforeldre

Prosjektleder

Mathilde Bjørnset

Prosjektdeltaker(e)

Mathilde Bjørnset

Oppdragsgiver(e)

Bufdir

Forskningstema

Asyl og migrasjon

Prosjektperiode

 
desember 2017
april 2018

Pilotprosjekt om et foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program).

I dette prosjektet skal det undersøkes hvordan et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program) virker når det rettes mot ungdomsforeldre som i ulik grad og av ulik årsak deler bekymring for sine ungdommer. Evalueringen søker overordnet å bidra med kunnskap om behovene og betingelsene for god foreldrestøtte til bekymrede ungdomsforeldre generelt, og bekymrede ungdomsforeldre med minoritetsbakgrunn spesielt. Evalueringen vil struktureres rundt tre hovedakser: foreldrenes behov, den konkrete forankringen og gjennomføringen av dette pilotprosjektet i kommunene, og betingelser for suksess. For å besvare disse problemstillingene kartlegges erfaringer fra samtlige veiledere og kommuner som har vært involvert i pilotprosjektet, samt et utvalg foreldre gjennom kvalitative intervjuer.

Fafo-rapport 2016:29
En kunnskapsstatus