Aktive prosjekter

#metoo 2018 - seksuell trakassering i bransjene film, teater og scenekunst

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering blant utøvere innen film/teater/scenekunst.

Fafo-utgivelser


Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten
Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

VirkeProsjektperiode

april 2018
oktober 2018