Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Sosial bærekraft i fangstbasert fiskerinæring

Prosjektleder

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Fafo er underleverandør for Nofima i Tromsø

Prosjektperiode

 
januar 2017
mai 2017

Det er ventet krav om sertifisering når det gjelder sosial bærekraft i fiskerinæringen.

I dette prosjektet skal omfanget av standarder på dette området utredes og vurderes. Slike standarder kan få konsekvenser for adgang til markeder. Fafo skal se nærmere på reguleringer som angår lønns- og arbeidsvilkår i næringen.