Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Tidlig innsats og foreldrestøtte. En kunnskapsstatus

Prosjektleder

Beret Bråten

Oppdragsgiver(e)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Forskningstema

Oppvekst og foreldreskap

Prosjektperiode

 
november 2015
september 2016

I dette prosjektet skal vi utarbeide en kunnskapsstatus som skal oppsummere og drøfte forskningsbasert kunnskap og evalueringer av tidlig innsats og foreldrestøttende tiltak i Norge, Norden og to andre sammenlignbare land.

Velferdsstatens evne til å arbeide forebyggende overfor familier med foreldrestøttende tiltak, kalles gjerne tidlig innsats. Foreldrestøttende tiltak drives både i regi av helsestasjoner, barnehager, skoler, barnevernet og av frivillige.

Slike tiltak kan være av universell karakter - det vil si rettet mot foreldre flest, av selektiv karakter - rettet mot foreldre og familier som regnes som ekstra utsatte, og av indikativ karakter - rettet mot familier med barn og/eller foreldre med særskilte diagnoser og problemer. Eksempler på tiltak er ulike foreldreveiledningsprogram, men også det generelle arbeidet som drives rettet mot foreldre gjennom oppfølging fra helsestasjoner, i barnehage og skole, samt gjennom barnevernet. I dette prosjektet skal vi utarbeide en kunnskapsstatus, som skal oppsummere og drøfte forskningsbasert kunnskap og evalueringer av tidlig innsats og foreldrestøttende tiltak i Norge, Norden og to andre sammenlignbare land. Kunnskapsstatusen skal kartlegge hvordan det foreldrestøttende arbeidet drives og hva som er effekter og erfaringer av arbeidet - herunder hva som er erfaringer med slikt arbeid overfor foreldere med ulik sosial og kulturell bakgrunn. På dette grunnlaget skal det gis råd om hvordan foreldrestøttende arbeid bør innrettes i årene som kommer.