Tildeling av anbud innenfor elektro

El og IT Forbundet ønsker å kartlegge hva slags type bedrifter som vinner anbud. Dette gjelder særlig anbud fra offentlig sektor.

Hovedhensikten er å se på hvordan bedriftene bemannes, det vil si andelene faste og midlertidige stillinger, samt omfang av underentrepriser. Bakgrunnen for prosjektet er at El og IT Forbundet har fått tilbakemeldinger på at en vesentlig andel av de offentlige kontraktene tildeles bedrifter med lav grunnbemanning. Når disse bedriftene får en kontrakt, «oppbemannes» bedriftene ved bruk av midlertidig arbeidskraft, som innleie fra bemanningsbyråer, utstrakt bruk av underentreprenører eller andre midlertidige løsninger. Fafo skal kartlegge flere problemstillinger knyttet til dette.

Prosjektleder

Mona Bråten


Prosjektdeltaker(e)

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

EL og IT ForbundetProsjektperiode

februar 2017
desember 2017