Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Roy A. Nielsen


Prosjektdeltaker(e)

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

HelsedirektoratetProsjektperiode

 
januar 2007
august 2008

Barnefattigdom - nåtidige og framtidige konsekvens

Undersøke de langsiktige følgende av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp ved å fokusere på barnas egen inntekt og sisialhjelpsmottak som unge voksne.

81013