Prosjektleder

Anne Britt Djuve


Prosjektdeltaker(e)

Anne Britt Djuve

Eksterne forskere

Jon Horgen Friberg


Oppdragsgiver(e)

Barne og Ungdomsr├ądet i Oslo

Oslo kommuneProsjektperiode

 
januar 2005
desember 2005

BURO

81000