Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Hanne Cecilie Kavli

Anne Britt Djuve (pt i permisjon)

Prosjektdeltaker(e)

Anne Britt Djuve

Oppdragsgiver(e)

ArbeidsdepartementetProsjektperiode

 
mai 2006
desember 2008

Evaluering av intro-ordning for nyankomne innvandrere

Kartlegge i hvilken grad kommunene imøtekommer introduksjonslovens krav og de mest sentrale anbefalingene i de tilhørende merknader og veiledende retningslinjer.