Fullførte prosjekter

Prosjektdeltaker(e)

Mark Taylor

Oppdragsgiver(e)

Forskningsrådet


Forskningstema

Ansvarlig næringsliv


Prosjektperiode

 

Follow the Money: capital flows, cross-border networks, natural resource extraction and stolen asset recovery

91433