Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Anne Mette ØdegårdOppdragsgiver(e)

Fafo er underleverandør for Nofima i TromsøProsjektperiode

 
januar 2017
mai 2017

Sosial bærekraft i fangstbasert fiskerinæring

Det er ventet krav om sertifisering når det gjelder sosial bærekraft i fiskerinæringen.

I dette prosjektet skal omfanget av standarder på dette området utredes og vurderes. Slike standarder kan få konsekvenser for adgang til markeder. Fafo skal se nærmere på reguleringer som angår lønns- og arbeidsvilkår i næringen.