Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Anne Mette ØdegårdOppdragsgiver(e)

Fafo er underleverandør for Nofma ASProsjektperiode

 
desember 2017
februar 2019

Sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Hvordan kan sosial bærekraft ivaretas i hele verdikjeden i norsk fangstbasert fiskerinæring i Norge?

De internasjonale standardene for sosial bærekraft er foreløpig bare i støpeskjeen, og ved å være tidlig ute kan man sette agendaen og ha innflytelse på sluttresultatet. I en norsk sammenheng vil det være naturlig å samle arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, næringsorganisasjoner, båteiere og representanter for myndighetene til å utføre dette. Målet må være å lage en «norsk standard» som kan dokumentere sosial bærekraft, og dermed «godkjennes» i markedet.