Fullførte prosjekter

Tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv

I dette prosjektet skal vi kartlegge bruk av tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv. Med dette menes kontrakter der arbeidstaker er ansatt som tilkallingshjelp uten en nærmere definert og forutsigbar arbeidstid. Dette omfatter for eksempel ekstrahjelp som får tilbud om oppdrag og skal utføre arbeid etter behov.

Undersøkelsen er lagt opp som en kombinasjon av en kvantitativ kartlegging av omfang, en kvalitativ studie om praksis i fire bransjer og en gjennomgang av tariffavtaler og arbeidskontrakter. 

Prosjektleder

Kristine Nergaard


Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

ArbeidsdepartementetProsjektperiode

november 2013
januar 2014
81975