Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tone Fløtten


Eksterne forskere

Hanne Cecilie Kavli


Oppdragsgiver(e)

Barne, likestillings- og inkluderingsdep.Prosjektperiode

 
juni 2005
januar 2007

Videre analyse av etablert datamateriale 2004

Undersøkelsen er eksplorerende og vil se nærmere på hva som kjennetegner familier der barna i liten eller ingen grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Analysen bygger på tidl. materiale fra ca 600 familier av pakistansk og somalisk opprinnels e.

81084