logo fafo 194x64
Det gode arbeid. Kort versjon

Ordrenummer:

924

Martin Byrkjeland

Andre Fafo-utgivelser

1998

Nettutgave

(pdf 2,5 MB)

Dette heftet presenterer noen av de sentrale konklusjonene fra prosjektet «Det gode arbeid», som Fafo har gjennomført for Arbeids- og næringsavdelingen i LO. Prosjektet analyserer hvordan sentrale utviklingstrekk i norsk arbeidsliv påvirker mulighetene for å realisere det gode arbeid, med sikte på å opparbeide et kunnskapsgrunnlag for fagbevegelsens strategi for det framtidige arbeidsmiljøet.

Prosjektet oppsummerer noe av den norske og utenlandske forskningen om temaet, samt diskusjoner i styringsgruppa for prosjektet, med representanter for forbunda i LO og med kollegaer på Fafo. De fleste opplysningene om tilstanden i norsk arbeidsmiljø er basert på Statistisk sentralbyrås Arbeids- og levekårsundersøkelse i 1996.

En mer utførlig presentasjon av resultater og argumentasjon finnes i hovedrapporten.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B