Andre Fafo-publikasjoner
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Det gode arbeid. Kort versjon

Martin Byrkjeland

Andre Fafo-utgivelser

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsmiljø

Dette heftet presenterer noen av de sentrale konklusjonene fra prosjektet «Det gode arbeid», som Fafo har gjennomført for Arbeids- og næringsavdelingen i LO. Prosjektet analyserer hvordan sentrale utviklingstrekk i norsk arbeidsliv påvirker mulighetene for å realisere det gode arbeid, med sikte på å opparbeide et kunnskapsgrunnlag for fagbevegelsens strategi for det framtidige arbeidsmiljøet.

Prosjektet oppsummerer noe av den norske og utenlandske forskningen om temaet, samt diskusjoner i styringsgruppa for prosjektet, med representanter for forbunda i LO og med kollegaer på Fafo. De fleste opplysningene om tilstanden i norsk arbeidsmiljø er basert på Statistisk sentralbyrås Arbeids- og levekårsundersøkelse i 1996.

En mer utførlig presentasjon av resultater og argumentasjon finnes i hovedrapporten.

Utgitt: 1998 Id-nr.: 924

Hovedrapport