Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Attitudes towards job protection legislation: Comparing insiders and outsiders in Finland, Norway and Sweden

Jørgen Svalund, Antti Saloniemi & Patrik Vulkan

European Journal of Industrial Relations 1-20 2016

Nettutgave 0959680115626057.full.pdf?ijkey=vrzKVTz2tO7IvtY&keytype=finite

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund