Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Central and Eastern European labour migration to Norway
Trends, conditions and challenges

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik

Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment, Recent experiences from OECD countries and the European Union OECD 2012

Lenke

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik