Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Empowerment or intrusion? The input and output legitimacy of introductory programmes for recent immigrants.
Journal of International Migration and integration 11:403-422 2010 Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve

Empowerment or intrusion? The input and output legitimacy of introductory programmes for recent immigrants.