Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

– Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge

Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

Søkelys på arbeidslivet 03 / 2016 (Volum 32) 2016

Sammendrag / Abstract

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen, Inger Marie Hagen

– Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge