Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant kommunalt ansatte seniorer

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 1999:04

Nettutgave

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Pensjon, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

På oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund skal Fafo i notatet:

  • Foreta beregninger av aldersbestemte avgangsrater for ansatte over 50 år
  • Tegne såkalte overlevelseskurver fra 50 til 70 år for en kohort av kommunalt ansatte
  • Foreta beregninger av en samlet forventet pensjonsalder for hele materialet
  • Foreta beregninger av forventet pensjonsalder for ulike undergrupper av kommunalt ansatte arbeidstakere for eksempel etter kjønn, inntektsnivå og yrke
Beregningene og analysene gjøres med bakgrunn i data fra Kommunal Landspensjonskasse for 1997.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 616