Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant seniorene i staten

Bernard Enjolras og Axel West Pedersen

Fafo-notat 1997:20

Nettutgave

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Pensjon, Seniorpolitikk

Formålet med dette notatet er å undersøke pensjoneringsmønstrene blant de ansatte i staten. Hva er den typiske avgangsalder blant de statsansatte og hvilke rolle spiller bruken av henholdsvis uførepensjon, AFP-ordningen og ordningene med særaldersgrense?

Den sentrale problemstillingen har vært å utvikle og ta i bruk en hensiktsmessig metode for beregninger av den typiske avgangsalderen blant statsansatte som kan brukes til å gjøre relevante sammenligninger over tid og mellom ulike grupper av ansatte. Metoden som benyttes tar sikte på å beregne den forventede pensjoneringsalder for en statsansatt 50-åring.

Undersøkelsen er basert på data fra 1996 som opprinnelig stammer fra Statens Pensjonskasses registre og som har blitt lagt til rette av Rikstrygdeverkets utredningsavdeling.

Utgitt: 1997 Id-nr.: 892