Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Gratis kjernetid
Dokumentasjon av utvalget og tilbudet til barna året før skolestart. Rapport 1 November 2012

Hanne Bogen og Nina Drange

Fafo-notat 2012:19

Nettutgave

Forskningstema: Oppvekst og foreldreskap, Det flerkulturelle samfunnet

Dette er første underveisrapport i Barne-, likestillings- og integreringsdepartementets evaluering av ordningen med gratis kjernetid i barnehage i fem bydeler i Oslo. Gratis kjernetidordningen i disse bydelene innebærer at alle foreldre får tilbud om 20 gratis timer i barnehage per uke for sine 4- og 5-åringer. Tiltaket retter seg særlig til minoritetsspråklige barn og deres foreldre. Målsettingen med evalueringen er å undersøke om tilbudet om gratis kjernetid i barnehage bidrar til at barna står bedre rustet med hensyn til norskkunnskaper og generelt sosiale ferdigheter i overgangen til skole (enn de ville gjort uten et slikt tilbud). Rapporten dokumenterer utvalget av de første kohortene av barn som inngår i evalueringen, og den beskriver også det barnehage- og språkstimuleringstilbudet som tilbys barna som går i barnehage året før skolestart.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10165