logo fafo 194x64
HMS-regler i Norge og Polen – en sammenligning

Ordrenummer:

10033

Kristin Alsos

Fafo-notat 2007:13
ISSN 0804-5135

2007

Nettutgave

(pdf 487kb)

Som en følge av EU-utvidelsen den 1. mai 2004 har antall polske bedrifter med oppdrag i Norge økt kraftig. Dette gjelder særskilt innenfor byggenæringen. I dette notatet sammenligner vi polske og norske HMS-regler for byggeplasser med et særlig fokus på den byggevirksomhet som skjer på petroleumsanlegg på land. Formålet er å se om de polske virksomhetene møter andre krav i Norge enn de gjør i hjemlandet. Vi stiller følgende spørsmål:
• Er det store forskjeller i HMS-reguleringene i Norge og Polen?
• Hvilke krav stiller tilsynsmyndighetene til bedrifter i disse landene?
Notatet beskriver også hvordan arbeidstakermedvirkning og partssamarbeid er organisert i de to landene.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B