Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
HMS-regler i Norge og Polen – en sammenligning

Kristin Alsos

Fafo-notat 2007:13

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsmiljø

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Som en følge av EU-utvidelsen den 1. mai 2004 har antall polske bedrifter med oppdrag i Norge økt kraftig. Dette gjelder særskilt innenfor byggenæringen. I dette notatet sammenligner vi polske og norske HMS-regler for byggeplasser med et særlig fokus på den byggevirksomhet som skjer på petroleumsanlegg på land. Formålet er å se om de polske virksomhetene møter andre krav i Norge enn de gjør i hjemlandet. Vi stiller følgende spørsmål:
• Er det store forskjeller i HMS-reguleringene i Norge og Polen?
• Hvilke krav stiller tilsynsmyndighetene til bedrifter i disse landene?
Notatet beskriver også hvordan arbeidstakermedvirkning og partssamarbeid er organisert i de to landene.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10033