Fafo-notater

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Hva er det med Oslo?
Fra måling av resultater til måling av kvalitet

Hanne Cecilie Kavli

Fafo-notat 2010:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Oslo hadde i 2009 drøyt 200 flyktninger og innvandrere med rett og plikt til introduksjonsprogram. Til tross for at de er den største kommunen i landet også på dette området, presterer Oslo under gjennomsnittet med hensyn til deltakernes overgang til arbeid og/eller utdanning. I dette notatet ser vi kort på mulige årsaker til dette, først og fremst for å sette enkel statistikk over overgang til arbeid eller utdanning inn i en litt større sammenheng. Det påpekes at det ligger stordriftsfordeler både i organiseringen og i registreringen av introduksjonsprogrammet i Oslo som ikke er hentet ut. Én av utfordringene er at de ulike registrene man rapporterer til, foreløpig ikke snakker sammen. I notatet tas det til orde for å få på plass et felles registreringssystem som både er enkelt å bruke og lett å få informasjon fra. Videre at man i større grad konkretiserer og registrerer delmål i kodeverkene, i tillegg til noe mer omfattende sluttmål.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Oslo kommune ved byrådsavdeling for kultur og utdanning, og det er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10102