logo fafo 194x64
Hvor lang er ferien?

Ordrenummer:

794

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 2006:05
ISSN 0804-5135

2006

Nettutgave

(pdf 208k)

I notatet analyseres data om hvilke typer ferieordninger lønnstakere i privat sektor har. Formålet er å anslå hvor mange som har ferie etter ferielovens minimumsbestemmelser (21 dager), og hvor mange som har lengre ferie (som regel fem uker eller mer).

Analysen viser at mellom 12 og 18 prosent av arbeidstakerne i privat sektor har 21 dagers ferie. Andelen arbeidstakere med bare 21 dagers ferie er størst i små bedrifter og innen detaljhandel og hotell- og restaurantvirksomhet. Det er ingen forskjeller mellom menn og kvinner. Arbeidstakere med yrker som krever høyere utdanning oppgir oftest å ha fem ukers ferie. Et klart flertall blant arbeidstakere på arbeidsplasser uten kollektive partsforhold oppgir å ha fem ukers ferie. Fem ukers ferie – som ble innført avtaleveien – har dermed spredt seg til store deler av privat sektor.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B