logo fafo 194x64
Norske lederlønninger 1998–2004

Ordrenummer:

793

Håvard Lismoen

Fafo-notat 2006:04
ISSN 0804-5135

2006

Nettutgave

(pdf 1,18MB)

Åpenhet og tilgjengelighet av informasjon er viktige demokratiske prinsipper. Innenfor de fleste samfunnsområder stilles det krav til åpenhet rundt forhold som har betydelige samfunnsmessige konsekvenser. I Norge hvor demokratiet er tuftet på bred deltakelse fra arbeidslivets parter, er det prinsipielt viktig med åpenhet rundt forhold som har betydning for fordelingen av de goder og verdier som produseres i samfunnet. Lønnfastsettelse og lønnsutvikling er et tema som ofte preger nyhetsbildet, spesielt i forkant av de årlige lønnsoppgjørene. Ved jevne mellomrom dukker det opp oversikter over lederlønnsutviklingen i Norge. Forskningsstiftelsen Fafo etablerer på oppdrag for Landsorganisasjonen i Norge (LO) en indeks over lederlønninger i de største norske bedriftene. Dette notatet baserer seg på dataene i denne indeksen, og beskriver kunnskapsstatus, dataomfang, og utviklingen i lederlønninger i identifiserbare selskaper i Norge fra og med 1998.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B