Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Relevans i fag- og yrkesopplæringen
Underveisnotat fra utviklingen av fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen

Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2019:10

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Fagarbeiderundersøkelsen

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Rolf K. Andersen

Dette er et underveisnotat fra et forsknings- og utviklingprosjekt som gjennomføres av Fafo i samarbeid med NIFU på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Formålet med prosjektet er å kartlegge arbeidslivsrelevansen av fag- og yrkesopplæringen gjennom to spørreundersøkelser, rettet mot henholdsvis nyutdannede fagarbeidere og aktuelle arbeidsgivere. I dette notatet er undersøkelsene avgrenset til helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk. Spørreundersøkelsene vil senere bli utvidet til flere yrkesfaglige utdanningsprogram. Det overordnede målet er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for utdanningsmyndighetenes arbeid med å utvikle kvalitet og relevans i fag- og yrkes-opplæringen. Hovedrapporten fra prosjektet kommer i 2020.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10300