logo fafo 194x64
Statlig renhold på anbud

Ordrenummer:

10222

Mona Bråten og Jørgen Svalund

Fafo-notat 2015:11
ISSN 0804-5135

2015

(pdf 526 kB)

Dette notatet belyser hvilke argumenter som er tungtveiende for å skille ut eller for å beholde renholdstjenester internt i statlig virksomhet. Notatet bygger på to casestudier, renholdstjenestene ved Universitetet i Oslo og det militære treningssenteret Haakonsvern i Bergen. Med tidligere forskning på arbeidsforholdene i renholdsbransjen som bakteppe, reiser vi spørsmål om hva renholderne i statlig virksomhet har i vente når arbeidet settes ut på anbud. Hva skjer med arbeidsvilkår, ytelser, arbeidstid, jobbsikkerhet og pensjon? Dette er spørsmål som bør bringes fram i diskusjoner om utskilling av renhold fra statlig virksomhet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B