logo fafo 194x64
Utsetting av arbeidsoppgaver - blir arbeidstakerne mer utsatt?
Erfaringer med outsourcing i fire virksomheter

Ordrenummer:

773

Hanne Bogen og Torunn Kvinge

Fafo-notat 2005:14
ISSN 0804-5135

2005

Nettutgave

(pdf 401k)

Det foreligger en del empiriske analyser av de økonomiske konsekvensene av outsourcing. Konsekvenser for arbeidstakerne er imidlertid i liten grad forskningsmessig belyst, til tross for at de ansatte berøres gjennom slike omstruktureringsprosesser. I denne studien gir vi innblikk i noen problemstillinger som kan gjøre seg gjeldende for arbeidstakere som omfattes av outsourcing. Hovedformålet med studien er å bidra til økt forståelse for problemer knyttet til outsourcing sett fra arbeidstakernes ståsted. Dette danner også grunnlaget for utformingen av hypoteser for videre forskning. I tillegg til å oppsummere noe av foreliggende forskning på feltet studerer vi fire virksomheter gjennom såkalte casestudier.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B