Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Utsetting av arbeidsoppgaver - blir arbeidstakerne mer utsatt?
Erfaringer med outsourcing i fire virksomheter

Hanne Bogen og Torunn Kvinge

Fafo-notat 2005:14

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsmiljø

Det foreligger en del empiriske analyser av de økonomiske konsekvensene av outsourcing. Konsekvenser for arbeidstakerne er imidlertid i liten grad forskningsmessig belyst, til tross for at de ansatte berøres gjennom slike omstruktureringsprosesser. I denne studien gir vi innblikk i noen problemstillinger som kan gjøre seg gjeldende for arbeidstakere som omfattes av outsourcing. Hovedformålet med studien er å bidra til økt forståelse for problemer knyttet til outsourcing sett fra arbeidstakernes ståsted. Dette danner også grunnlaget for utformingen av hypoteser for videre forskning. I tillegg til å oppsummere noe av foreliggende forskning på feltet studerer vi fire virksomheter gjennom såkalte casestudier.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 773