logo fafo 194x64
Ti år med EØS-avtalen
Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse

Ordrenummer:

455

Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 455
ISBN 82-7422-453-1
ISSN 0801-6143

2004

Nettutgave

(pdf 2,2 MB)

Norge har nå ti års erfaring med EØS-avtalen. Hvordan har den virket inn på arbeidslivet og lov- og avtaleverket i Norge? Hvordan har norsk fagbevegelse klart å hevde sine interesser i europeisk arbeidslivspolitikk?

Dette er hovedspørsmålene i denne rapporten, som Fafo har laget på oppdrag fra LO i Norge. EØS-avtalen var en viktig forutsetning for at LO-kongressen gikk imot norsk EU-medlemskap høsten 1994. Rapporten drøfter erfaringene med EØS-avtalen, men vurderer ikke konsekvensene av alternative EU-tilknytninger. Den ene hoveddelen dreier seg om virkninger for norsk arbeidsliv. Her redegjøres for utviklingen i økonomi og sysselsetting, fagorganisering, regler for konkurranse og statsstøtte, arbeidslivsdirektiver og europeiske avtaler. Den andre hoveddelen analyserer hva slags innflytelse norsk fagbevegelse har gjennom EØS, og hvordan mulighetene er utnyttet.

Skremslene fra både EU-tilhengere og EØS-motstandere er gjort til skamme. Samtidig som norske arbeidstakere er blitt underlagt et strengt konkurranseregime, har EUs lovgivning på flere områder bidratt til å styrke arbeidstakerrettighetene. Som et kompromiss mellom fagbevegelsens stridende fløyer i EU-spørsmålet, har EØS-avtalen gitt LO liten innflytelse på europeisk arbeidslivspolitikk og medvirket til lav prioritering av europafaglige spørsmål i norsk fagbevegelse. Avtalen har også ført til en teknokratisering av viktige deler av norsk arbeidslivspolitikk, som ifølge forfatterne fortjener en grundig diskusjon i fagbevegelsen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B