Fafo søker forsker og forskningsassistent innen fagområdet velferdsforskning

Du vil være tilknyttet forskningsgruppa for velferdsforskning og levekår. Gruppa jobber med temaer knyttet til innretningen av velferdssystemet, trygd, arbeids-inkludering, helse, levekår, tjenesteorganisering, bruk av heltid/deltid, sykefravær og seniorpolitikk. Forskningsgruppa består for tiden består av 13 forskere. Vi har stor pågang av prosjekter og trenger flere kloke hoder. Søknadsfrist: 30. august.

Fafo illustrasjon some

Hvem er vi, og hva vil vi?

Fafo driver anvendt samfunnsforskning med en kombinasjon av oppdragsprosjekter (for departementer, direktorater, frivillige organisasjoner og partene i arbeidslivet) og prosjekter vi selv tar initiativ til. Dette gir oss en god balanse mellom store og små prosjekter, og mellom å svare på oppdragsgivernes spørsmål og å formulere våre egne.

Vi er opptatt av å formidle og publisere. Vi skriver forskningsrapporter, vitenskapelige artikler og fagbøker. Vi holder foredrag, lager egne arrangementer og er aktive i media.

De nye kollegaene dine er samfunnsvitere – noen med lang fartstid på Fafo og andre som nylig har blitt en del av laget. Vi har ulike interessefelt, med det til felles at vi liker å jobbe med viktige samfunnsutfordringer og er åpne for folk med egne ideer.

Vi tilbyr

 • Et kreativt og samfunnsengasjert forskningsmiljø i vekst
 • Et bredt arbeidsfelt, men med god mulighet for faglig spesialisering
 • Eget kontor i vårt fine bygg sentralt på Grønland i Oslo
 • En fleksibel arbeidsplass
 • Konkurransedyktig lønn

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv, og ønsker at de ansatte speiler mangfoldet i befolkningen.

Forsker

Vi søker en forsker i fast stilling til å arbeide innenfor ett eller flere av gruppas sentrale forskningsområder. Du har høyere samfunnsfaglig utdanning med gode resultater, gjerne doktorgrad, og sterk metodisk kompetanse, kvalitativt og/eller kvantitativt.

Forskningsassistent

Vi søker også en forskningsassistent i ett års vikariat som kan bistå i administrering og gjennomføring av datainnsamling og drive egne prosjekter, bistå forskere og delta i å analysere data og skrive forskningsrapporter. Du har mastergrad i samfunnsvitenskap og kan gjerne være nylig utdannet.

For begge stillinger gjelder at du er:

 • samfunnsengasjerte og opptatt av de temaene Fafo jobber med
 • god til å skrive og behersker norsk skriftlig og muntlig svært godt
 • god på å jobbe i team, og til å gi og få faglige tilbakemeldinger
 • ivrige etter å utvikle egne interessefelt, innenfor rammen av Fafos forskning
 • ansvarsbevisst, selvstendig og utviklingsorientert
 • en person som trives i en jobb der det tidvis er høyt tempo

Hvis du har spørsmål om stillingene, ta kontakt med forskningsleder Terje Olsen, tlf. 911 03 953 eller e-post: .

Søknad med CV sendes på e-post til Anne Mørch () innen 30. august 2022.