Skip to main content

Følgeforskning av FREMtid for kompetanse 2021–2023


Matindustrien er en voksende næring der digitaliseringen er i hurtig utvikling. Ny teknologi og nytt utstyr stiller stadig økte krav til kompetanse hos de ansatte. 

Samtidig viser statistikken at stadig færre tar etter- og videreutdanning, og 61 prosent av NHOs medlemsbedrifter i matindustrien melder i 2019 om at de har udekkede kompetansebehov. Målsettingene er å styrke partssamarbeidet, kompetanseoverføring mellom de ansatte, sikre fremtidig konkurransekraft i hver enkelt bedrift og engasjere bedriften i å fremstå som en attraktiv arbeidsplass.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2021
  • Avsluttes:
    juni 2024

Oppdragsgiver

  • NHO Mat og Drikke