Skip to main content

Helsekonsekvenser av mikroaggresjon


Mikroaggresjon refererer til summen av hverdagslige bemerkninger, nedsettende kommentarer og negative påminnelser om å være annerledes. Funksjonshemmede rammes av dette, men omfanget er ikke kjent. Prosjektet skal utvikle et kunnskapsgrunnlag om mikroaggresjon som rammer unge med nedsatt funksjonsevne eller kroniske sykdommer i Norge. Dette er ikke undersøkt tidligere. Internasjonale studier har vist sammenhenger mellom mikroaggresjon og redusert psykisk helse og sosial deltakelse. Målet er å kartlegge uttrykk og former for mikroaggresjon, og studere eventuelle konsekvenser for den enkelte og for samfunnet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2022
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

  • Stiftelsen Dam, Unge funksjonshemmede

Bærekraftsmål